Má profesní praxe ve zkratce

 

Vystudovala jsem Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Studium jsem zakončila získáním titulu Mgr. v roce 1998. V červnu 2003 jsem po ukončeném doktorandském studiu získala titul doktor Ph.D. a následně titul doktora práv JUDr. Více než dva roky jsem působila na Nejvyšším kontrolním úřadě na pozici právník – kontrolor. V roce 2008 jsem zahájila výkon povinné koncipientské praxe.

 

V té jsem se zdokonalovala o rok déle, než vyžadují předpisy, protože jsem zde měla možnost přicházet do styku s takřka všemi právními oblastmi.

 

Jako samostatný advokát pak působím od roku 2012 a vykonávám generální praxi s bližším zaměřením na rodinné právo. V seznamu České advokátní komory jsem zapsána pod evidenčním číslem 14372.

Jsem členem Unie rodinných advokátů

 

Jak vnímám právo a jak přistupuji k zákazníkům

 

Potřeby klientů se liší, stejně jako se liší lidské povahy. Ke každému proto přistupuji zcela jednotlivě. Zároveň se domnívám, že pro klienta je nejdůležitější, aby se advokát dokázal podívat na problém jeho vlastní optikou. Aby cítil, že jeho právní zástupce volí stejné metody, jaké by volil, kdyby před stejným problémem stál on sám.

 

Empatie ze strany advokáta je velmi důležitá a já jsem přesvědčená, že jí disponuji. Občas se proto může stát, že klientovi doporučím, aby se sporu vyhnul, protože by v něm pravděpodobně neuspěl.

 

Rozhodně se ale soudním sporům nevyhýbám. Naopak. Přestože je pracovní vytížení advokáta z velké části vyplněno přípravou písemných podkladů a sepisováním smluv, soudní řízení je ale jeho nejdůležitější součástí.

 

Zkušený advokát na vaší straně

 

Osud klienta je v přeneseném smyslu slova v rukou jeho advokáta. Na něm záleží, kdy který důkaz předloží. Jak ho vhodně naformuluje. A zda ho vůbec použije. Až během samotného soudního řízení si mnozí uvědomí, jak důležité je mít zkušeného advokáta na své straně.

 

Právo má svou jasnou logiku. Zákon vymezuje mantinely, mezi nimiž advokáti předvádí své umění. Své znalosti právních předpisů a schopnost hájit zájmy svého klienta.

 

Věřím ve své schopnosti. Ve svůj úsudek. A pokud někoho zastupuji, dělám to oběma svými částmi: jak profesní, tak lidskou.

 

O tom, že je má cesta správná, se přesvědčuji vždy, když mě moji klienti doporučí svým známým. Anebo ještě lépe: členům vlastní rodiny.